รับสมัครงานตำแหน่ง — Purchase Engineer

2019.05.23


ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & DESIGN
ตําแหน่ง Purchase Engineer
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Bangna

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-35

ภาษา Fair to good communicate in English

รับสมัครงานตำแหน่ง — Purchase Engineer
– ชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ทำงานในสายงานวิศวกรจัดซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
– อัตราเงินเดือน 20000-30000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed