เปิดรับ —FDA COORDINATOR (ประสานงาน อย.)

2019.05.23


ประเภทธุรกิจ Import - Sauce & Seasoning
ตําแหน่ง FDA Coordinator (ผู้ประสานงานขึ้นทะเบียนอาหาร)
เงินเดือน 20000-50000
สถานที่ทํางาน ฺBKK - Bangna

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-39

ภาษา Good command in English

1.ชายหรือหญิง อายุ 24-39 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3.มีประสบการณ์ทำงานประสานงาน องค์การอาหารและยา(อย.) , เอกสารนำเข้า ส่งออก มาอย่างน้อย 1-2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed