เปิดรับ — Asst.Brand Marketing Manager

2019.05.29ประเภทธุรกิจ Trading - Consumer / Food Product
ตําแหน่ง Asst.Brand Marketing Manager
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - RAMA3

Detail

Job Description 1.ประสานงานกับฝ่ายขายและโรงงาน 2.รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานต่างประเทศ อีเมล์โต้ตอบดิวจัดซื้อต่างประเทศ และเดินทางไปต่างประเทศ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ

ภาษา Fluent in English

Asst.Brand Marketing Manager

1.ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 25-40 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน การตลาดทั้งระบบ คิดกลยุทธ์ ประสานงาน หรือจัดอีเว้นท์ 2-3 ปีขึ้นไป
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก (หากจบจากต่างประเทศพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.สามารถเดินทางไปบิสเนสต่างประเทศได้ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed