เปิดรับ — Asst.Brand Marketing Manager

2019.05.29


ประเภทธุรกิจ Trading - Consumer / Food Product
ตําแหน่ง Asst.Brand Marketing Manager
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - RAMA3

Detail

Job Description
1.ประสานงานกับฝ่ายขายและโรงงาน
2.รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ติดต่อประสานงานต่างประเทศ อีเมล์โต้ตอบดิวจัดซื้อต่างประเทศ และเดินทางไปต่างประเทศ


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ

ภาษา Fluent in English

Asst.Brand Marketing Manager

1.ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 25-40 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน การตลาดทั้งระบบ คิดกลยุทธ์ ประสานงาน หรือจัดอีเว้นท์ 2-3 ปีขึ้นไป
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก (หากจบจากต่างประเทศพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.สามารถเดินทางไปบิสเนสต่างประเทศได้ (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed