เปิดรับตำแหน่ง — Accounting Officer 4 อัตรา !!

2019.06.08


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Textile for automotive
ตําแหน่ง Accounting Officer
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

Job description
- Administer petty cash and monthly report
- Administer monthly cost expenses report summary
- Administer about withholding tax
- Prepare and send all related documents to Tax revenue
- Prepare and send the social security contribution report to the Bureau of Social Security
- Prepare and send the provident fund report to TSD and related matters
- Other accounting duties as assigned


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-25

ภาษา Fair - Good communication in English

Accounting Officer 4 Positions

Qualification
1.Age 22 – 25 (Female)
2.Education Background University level in Accounting, Financial or related fields
3.0-1 year of experience in Accounting
4.Can communicate in English (Fair in both written and spoken)
5.Computer skill: Sun System, Microsoft office (Excel)

Base salary 18,000 – 20,000 Baht (depend on experiences)
Work hour Mon – Fri (08.30 – 17.30 hrs)
Working location Head office at North Sathorn, Bangkok


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed