เปิดรับ … Project Manager (Battery of EV Car)

2019.06.07


ประเภทธุรกิจ Trading - Battery (EV Car)
ตําแหน่ง Project Manager
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

Job Description
-Sell lithium-ion rechargeable battery for EV car
-Purchase & research Battery
-Ship to Thai domestic & Japan
-Visit & Check shipment at harbor
-Visit customer at Industrial Estate
-Shipment control
-Japanese boss will come to Thai 2 weeks every month


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 29-41

ภาษา Good command in English (Japanese will be advantaged)

PROJECT MANAGER

1.Male or Female (Female is preferred) , 29-41 years old
2.Bachelor’s degree in any field
3.Experience Sales in manufacturing , trading at least 5-10 years
4.If experience about battery or automotive parts will be advantaged
5.Good command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed