เปิดรับ — ERP Consulting (ประสบการณ์ระบบ ERP)

2019.06.10


ประเภทธุรกิจ Business Consultant
ตําแหน่ง ERP Consulting
เงินเดือน Max 60000B.
สถานที่ทํางาน BKK (SILOM)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good command in English

เปิดรับ — ERP Consulting (ประสบการณ์ระบบ ERP)

1.Male or Female , Age between 30-40 years old
2.Graduated Bachelor’s degree or higher in Computer, IT or relate field
3.At least experience in ERP system or relate 5-7 years
4.Good command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed