เปิดรับตำแหน่ง Rental Collection staff — ออฟฟิศสาทร

2019.06.11


ประเภทธุรกิจ Rental Car
ตําแหน่ง Rental Collection Staff
เงินเดือน 16000-20000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

Job Responsibilities:

To arrange and process the collection of rent.
To follow up the overdue rent and payment problem.
To issue Debit Notes, Tax Invoices, and Receipts.
To update data of collection in computer system.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา Good command in English

Rental Collection staff

– Female new graduate, age not over 25 years
– Bachelor’s degree in Finance, Economic, Accounting or other related fields
– Good communication and negotiation skills and able to work under pressure
– Computer literacy in MS Office
– Ability to manage effectively a busy workload
– Service mind, positive attitude and high responsibility


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed