เปิดรับตำแหน่ง — HR & Admin (Japanese Speaking)

2019.06.13


ประเภทธุรกิจ Law - Legal Consultant
ตําแหน่ง HR & Admin
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน BKK (ASOK)

Detail

Job description
-Recruitment
-Make company rule, policy
-Take care office staff as HR
-Payroll, manege staff attendance
-Book flight, Golf place for JP staff
-General documents tasks


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good Command in English & Japanese

1.Female only , age 30-40 years old

2.Bachelor’s degree in any field

3.Have experience in HR , Recruitment , GA jobs or relate 2-3 years up

4.Can communicate in English & Japanese


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed