รับสมัคร JAPANESE ASSISTANT น้องจบใหม่

2019.06.13


ประเภทธุรกิจ Rental service office
ตําแหน่ง JAPANESE ASSISTANT
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ทํางาน BKK (ASOK)

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-28

ภาษา English speaking

เพศ หญิง เท่านั้น อายุ 21-28 ปี
การศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา ยินดีรับน้องจบใหม่
หรือมีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ (ถ้าสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed