บัญชี ประจำการ : ปทุมธานี

2019.06.14


ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจให้เช่า และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน ตลาดไท ปทุมธานี

Detail

- ทำบัญชี รายรับและจ่ายทั่วไป
- จัดเตรียมข้อมูลอินวอย จากระบบสำเร็จรูป ให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อมูลการรับเงินลงในระบบสำเร็จรูปของทางบริษัท
- ลงทะเบียนลูกค้าใหม่ในระบบสำเร็จรูปของทางบริษัท
- อัฟเดตสถานะการเช้าเครื่องจักรของลูกค้า
- จัดทำและรวบรวม Work Manual
- จัดทำจดหมายเตือนกรณีลูกค้าค้างชำระเกินกำหนด
- และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30ปี

ภาษา

เปิดรับ 2 อัตรา ตำแหน่ง บัญชี
บริษัทดำเนินธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจให้เช่า และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม
ทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ (8.30 – 17.30 น.) ผ่านทดลองงานเข้าเดือนละ 1 เสาร์
สวัสดิการ :
– OT
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– ค่าครองชีพ 1,500 บาท
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– BONUS
– อื่นๆ ตามข้อตกลงบริษัท
คุณสมบัติ:
– จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
– อายุไม่เกิน 22-30 ปี
– เพศหญิง
——————————————–
Contact: Siripa (Ploy)
Tel: 098-2591483
E-mail: siripa@personnelconsultant.co.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed