เปิดรับสมัครตำแหน่ง — บัญชี

2019.06.25


ประเภทธุรกิจ Japanese Leasing
ตําแหน่ง Accountant
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - PATHUMWAN

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-30

ภาษา Good command in English

เปิดรับสมัครตำแหน่ง — บัญชี 1 ตำแหน่ง
1.ผู้ชายหรือผู้หญิง อายุ 24-30 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3.มีประสบการณ์ทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.อัตราเงินเดือน 18000-25000 บาท ตามประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed