เปิดรับตำแหน่ง—ประสานงานขายต่างประเทศ 1 อัตรา

2019.06.27


ประเภทธุรกิจ Accessories Export
ตําแหน่ง Sales Coordinator Export
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Rama3

Detail

Job
-Import & Export
-Coordinate oversea's distributor
-Documentation
-Make Trading documents
-Delivery control, PO from/to THAI domestic supplier & Europe


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 26-35

ภาษา Good command in English

Sales Coordinator Export

– Male or Female , age 26 years old up
– Bachelor’s degree in any field
– Experience in export or relate 2-3 years up
– Good command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed