เปิดรับ — Admin & Account (N3)

2019.06.27


ประเภทธุรกิจ Gas & Energy
ตําแหน่ง Admin & Account
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Pathumwan

Detail

- Support for visa and work permit arrangements
- ADMIN general operations
- Account support (such as book preparation, data entry such as data entry)


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา Good command in Japanese (N3) & English

เปิดรับ — Admin & Account (N3) 1 อัตรา

– Female only , age 21-25 years old
– Bachelor’s degree in any field
– Welcome new graduate or experience 0-1 years
– Good command in Japanese (N3) and English
– Salary ~ 30000 baht


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed