เปิดรับ — Lawyer (Japanese skills) 1 อัตรา

2019.06.28


ประเภทธุรกิจ Legal Consultant (Japan)
ตําแหน่ง Lawyer (Japanese Speaking)
เงินเดือน 30000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

Job
-Make & check about law in any agreements, contract
-Deal with M&A's law
-Agent negotiation
-Law of Labor


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา Good command in Japanese & English

เปิดรับ — Lawyer (Japanese skills) 1 อัตรา
Qualification
-Male/Female 27-35 years old
-Graduate Bachelor’s degree in Law
‐Exp. over 3 YEARS in law office (JP or Foreign office)
-HAVE LAWYER LICENCE
-Good command in Japanese (N3 is better)
-Salary 30,000 – 60,000 THB


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed