เปิดรับตำแหน่ง — POI Senior / Sourcing Specialist (GPS data )

2019.07.03


ประเภทธุรกิจ GPS Data
ตําแหน่ง POI Senior / Sourcing Specialist
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Phromprong

Detail

Job description
- Ability to planning - Collect and manage targets geo-information database
- Monitor control and improve quality of target database
- Coordinate with internal and external parties
- Manage, improve, present and report operation activities
- Control outsourcing
- Data check
- Use English many time


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good Command in English

POI Senior Specialist 1 position

Qualifications
– Male/Female , age 25-30 years old
– Bachelor degree of BSc. Graduated in Geography, Survey Engineer or related fields
– Minimum of 3 years working experience in required fields
– Fluent skills of ArcGIS for GEO-information database management

– Can communicate in English (Better if communicate in Japanese)
-Salary: 20,000-30,000B


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed