เปิดรับสมัคร — Chemical Sales

2019.07.03


ประเภทธุรกิจ Trading - Chemical
ตําแหน่ง Chemical Sales
เงินเดือน 15000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

Job Description
-Find new customer
-Negotiate with client
-Delivery control
-Analyze chemical product
-Advise about chemical


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good command in English

CHEMICAL SALES 1 position
Qualification
-Male / Femal Female is Better
-Age : 22-30
-Graduated from Chemical / Chemical Engineering
-Language : Can communicate in English
-Exp. in Trading company
-Driver’s license


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed