รับสมัครตำแหน่ง — Graphic Design

2019.08.05


ประเภทธุรกิจ PRINTING & ADVERTISING
ตําแหน่ง GRAPHIC DESIGN
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Bangna-BKK

Detail

• Able to attend the job brief from client when necessary or with Art Director or AE
• Creative design and implement of communication materials (promotion/brand
communication) Book design, Company Profile, Magazine, leaflet, brochure, Newsletter,
poster, banner, Packaging, Website.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Good command in English

1.Male or female age not over 30 years old
2.Bachelor’s degree in Graphic or relate field
3.Have experience in graphic design at least 1-2 years
4.Good command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed