รับสมัคร Sales Executive

2019.08.07


ประเภทธุรกิจ Trading- Electronics parts
ตําแหน่ง Sale Executive
เงินเดือน 20,000-25,000
สถานที่ทํางาน BKK-เพลินจิต

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รับสมัคร Sales Executive 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศหญิงเท่านั้น
– อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย 1-2 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีรถยนต์ส่วนตัว


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed