เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Assembly

2019.08.22


ประเภทธุรกิจ ผลิตของเล่นและหุ่นยนต์ -- Nippon Haku Bangkok - Booth J12
ตําแหน่ง Nippon Haku Bangkok 2019 : หัวหน้าแผนกประกอบ (Assembly)
เงินเดือน ไม่เกิน 40000 บาท
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา (กม.44)

Detail

Job description
- ควบคุมการวางแผนการประกอบของเวนเดอร์ภายนอก
- กำหนดพื้นที่รับวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์
- จัดสรรหน้าที่ในการดูแลการประกอบผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้างาน
- ควบคุมหัวหน้างานในการใช้วัตถุดิบ
- ควบคุมหัวหน้างานให้ดูแลกระบวนการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-30

ภาษา ภาษาญี่ปุ่น ระดับN3 หรือ ภาษาอังกฤษ

Section Chief – Assembly Division
Conditions
– Male only , Age 25-30 years old.
– Experience in production process at least 2 years.
– Have a certificate of JLPT N3 or TOEIC scores 500 pts.+
– Can use Microsoft Excel, Photoshop, Pro Engineer.
– Bachelor Degree in any field

*** สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่งาน Nippon Haku Bangkok 2019 โซนหางาน บูทที่ J12 ***


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed