ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงานประจำร้าน

2019.08.22


ประเภทธุรกิจ retail business
ตําแหน่ง ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงานประจำร้าน
เงินเดือน not over 20,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

Detail

บริหารจัดการร้านโดยรวมซึ่งประกอบด้วยการบริหารงานขาย
ขำย ผลิตภัณฑ์และดูแลพนักงานในร้าน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ ไม่เกิน 35

ภาษา ไทย / อังกฤษ (พื้นฐาน)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ
อื่นๆ : สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / งานกะ
เงินเดือน :ไม่เกิน 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed