รับสมัครโปรแกรมเมอร์ — จบใหม่หรือประสบการณ์ ทำงาน ปทุมธานี

2019.09.09


ประเภทธุรกิจ Electronics Part
ตําแหน่ง Programmer
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

Duties & Responsibilities
Develop program and maintenance system.
จำพวกพัฒนาระบบ และดูแลระบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง VB6, VB.net, ASP, SQL, Web, PHP


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Can command in English

Programmer 1 position
Qualification
– Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineer.
– Fresh graduate are welcomed.
– Can use B6, VB.net, ASP, SQL, Web, PHP
– Communicate in English

Duties & Responsibilities
Develop program and maintenance system.
จำพวกพัฒนาระบบ และดูแลระบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง VB6, VB.net, ASP, SQL, Web, PHP


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed