รับสมัครตำแหน่ง — System Engineer

2019.09.11


ประเภทธุรกิจ ผลิต CARBON STEEL
ตําแหน่ง SYSTEM ENGINEER
เงินเดือน MAX. 50000
สถานที่ทํางาน SAMUTHPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-45

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี

คุณสมบัติ ดังนี้
– ชายหรือหญิง อายุ 25-45 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสายงานวิศวกรระบบ ไอที โปรแกรมเมอร์ อย่างน้อย 2-3 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft SQL-Server / Visual Basic、C++、JAVA / Microsoft Access、Excel / HTML、CSS、JavaScript


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed