รับสมัคร — เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Finance Officer)

2019.10.01


ประเภทธุรกิจ Japanese Trading
ตําแหน่ง Finance Officer
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - PLOENJIT

Detail

Financial Officer (Urgenly)
- Female / Male Age 23-28 years old - Bachelor degree in Finance and Accounting , Econonmics
- Good command in English
- 1-2 year experience in financial or trade finance is prefer
-------------------------------------------
Job summary : Handling all related documents for payment and collection.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-28

ภาษา Good Command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed