เปิดรับตำแหน่งงาน — FINANCE & MARKETING (JAPANESE SKILL)

2019.10.01


ประเภทธุรกิจ Japanese Investment & Finance
ตําแหน่ง Finance & Marketing
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - Rajdamri

Detail

---JOB DESCRIPTION---
- Engages in superior customer service in Japanese/English
- Demonstrates financial products and financial services
- Creates information and presentations to business partners, clients, and investors in Japanese/English
- Together with management, sets marketing , develops marketing strategies
- To meet marketing team goals,analyses trends and other information that can potentially improve
marketing and performance for fund-raising from domestic and foreign investors
- Creates and presents regular marketing reports or business memos for managers and executives in Japanese/English
- Analyze financial statements by using accounting knowledge
- Make a financial model,review investment analysis and evaluate credit risks
- Calculate investment returns and risks by running a financial model


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา Good command in Japanese & English (Business level)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed