เปิดรับตำแหน่ง — วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล / Service Engineer

2019.10.04


ประเภทธุรกิจ TRADING - Electrical & Machine
ตําแหน่ง 1.Engineer 2.Service Engineer
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - Pattanakarn Rd.

Detail

1 Engineer / Mechanical 1 person ( male or female )
2.Service Engineer / Electrical 1 person ( male only )
Salary 20,000 to 35,000 THB

Qualification
- Male (female) 22 – 35 years old.
- Bachelor's degree in Mechanical , Electrical or relate field.
- Good communicate in English
- Experience in engineer (Mechanical , Electrical , Service engineer) at least 1-3 years


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed