เปิดรับตำแหน่ง — MD/ Branch Manager

2019.10.11


ประเภทธุรกิจ Software
ตําแหน่ง MD/ Branch Manager
เงินเดือน ~ 100K.
สถานที่ทํางาน BKK - Ploenjit

Detail

---JOB---
-Directs and supervises the activities of staff
-Provides guidance for workers as needed and approves training opportunities
-Implements company policies
-Delegates duties among staff members
-Maintains budgets for managed entity as well as the individual projects it takes on
-Monitors costs against budget
-Makes key decisions for managed entity
-Creates initiatives to take advantage of market opportunities, reduce operational threats, forestall business risks, and maximizes core strengths

****
-Exp. in Japanese company
-Exp. in IT, software sales.
-Exp. in Management position.


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 35-48

ภาษา Fluent in English

–QUALIFICATION—
-Male , Age 35-45 years old
-Salary : 100,000 ~ THB
-Language : Fluent in English
-Exp. in Japanese company
-Exp. in IT, software sales.
-Exp. in Management position. (Will have to manage 7 Thai staffs)
-Leadership abilities, Organisational skills, Analytical skills, Critical thinking abilities, Project management


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed