รับสมัครตำแหน่ง — Senior Lawyer

2019.10.22


ประเภทธุรกิจ Japanese Law Firm
ตําแหน่ง Senior Lawyer
เงินเดือน 400000-100000 (depend on experience)
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail

JOB
- Management Lawyer staff
- Lawyer
- All aspects of legal works i.e. giving legal advice to clients, drafting and reviewing various agreements and various legal documents;
- All company secretarial and corporate works
- Legal research, monitoring updates in the laws and regulations
- Coach and support the development/training of the junior lawyers within the team


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good command in English

รับสมัครตำแหน่ง — Senior Lawyer
– SEX: Male/Female
– AGE: 30-45 years old
– Bachelor’s degree or higher in Law
– 3-5 years up experience in lawyer, legal office (Better Foreign company)
– CAN COMMUNICATE IN ENGLISH


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed