รับสมัครงาน– Test Engineer — โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ จ.อยุธยา

2019.10.23


ประเภทธุรกิจ Automotive & Motorcycle part
ตําแหน่ง Test Engineer
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน Ayutthaya

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-30

ภาษา Good command in Japanese (N3) & English

รับสมัครงาน– Test Engineer — โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ จ.อยุธยา จำนวน 1 อัตราดังนี้
1.ผู้ชายเท่านั้น สัญชาติไทย อายุ 25-30 ปี
2.การศึกษาปริญยาตรีขึ้นไป วิศวกรรมเคื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
3.มีประสบการณ์ทำงาน บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ / R&D อย่างน้อย 3-5 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (N3 up)
5.หากบ้านเกิด จ.อยุธยา พิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed