ตำแหน่งงานภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา — โรงงานพลาสติก

2019.10.24


ประเภทธุรกิจ Plastics Products
ตําแหน่ง 1.Japanese Support 2. Interprter
เงินเดือน 25000-45000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

1. Japanese Support
ลักษณะงาน
- ล่ามแปลในการประชุม และเเปลเอกสาร จาก TH-JP, JP-TH ในส่วนสำนักงาน
- ล่ามแปลในหน้างานฝ่ายผลิต (บางครั้ง) TH-JP , JP-TH
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
2. Japanese Interpreter (Production)
ลักษณะงาน
- ล่ามแปลในการประชุม และเเปลเอกสาร จาก TH-JP, JP-TH ในส่วนงานผลิต
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Japanese (N3-N2)

1. Japanese Support จำนวน 1 อัตรา
● เงินเดือน: 30,000 – 45,000 บาท
● เพศหญิง อายุ 27-32 ปี
● วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
● ผ่านการสอบวัดระดับ N2
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

2. Japanese Interpreter (Production) จำนวน 1 อัตรา
● เงินเดือน: 25,000 – 35,000 บาท
● เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
● วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
● มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นในส่วนงานผลิต อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
● ผ่านการสอบวัดระดับ N3 หรือ N2
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed