เปิดรับ — Sales (Burmese Speaking) ประจำที่พม่า

2019.10.29


ประเภทธุรกิจ Machine for Foods
ตําแหน่ง Sales Burmese Speaking
เงินเดือน 40000-60000
สถานที่ทํางาน Myanmar

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-40

ภาษา Good communicate in Burmese

เปิดรับ — Sales (Burmese Speaking) ประจำที่พม่า 1 อัตรา
1.ชายหรือหญิงก็ได้ สัญชาติไทย อายุ 22-40 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3.สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
4.หากมีประสบการณ์การงานเซลส์โรงงานมา 1-2 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถทำงานประจำที่ ประเทศพม่าได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed