เปิดรับ —- QC ประจำโรงงานเวียงจันทน์ ประเทศลาว

2019.10.29


ประเภทธุรกิจ Manufacture - Textile & Garment
ตําแหน่ง QC (Factory @ LAOS)
เงินเดือน Max 600000
สถานที่ทํางาน VIENTIANT - LAOS

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Can communicate in English

เปิดรับ —- QC ประจำโรงงานเวียงจันทน์ ประเทศลาว 1 อัตราดังนี้
1.ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี สัญชาติไทย
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านคุณภาพโรงงาน เสื้องผ้า สิ่งทอมาอย่างน้อย 1-3 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5.สามารถทำงานประจำที่ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed