เปิดรับสมัครตำแหน่ง —- Translator Coordinator

2019.10.30


ประเภทธุรกิจ Printing & Design Work
ตําแหน่ง Translator Coordinate
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

- Responsible for managing various translation project assignments
- Responsible for checking the translation work for various projects that have been assigned.
- Coordinate with external service providers (Translation company or translator)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good command in English (Toeic 700 up)

เปิดรับสมัครตำแหน่ง —- Translator Coordinator 1 อัตรา ดังนี้
1.ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
2.ปริญญาตรีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ทำงานแปลมา พิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (โทอิก 700 up) หากได้ญี่ปุ่น พิจารณาพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed