รับสมัครงานตำแหน่ง — Asst. Journalist — สื่อสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่น

2019.10.31


ประเภทธุรกิจ Japan Publication
ตําแหน่ง Asst. Journalist
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - Silom

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good communicate in English

รับสมัครงานตำแหน่ง — Asst. Journalist — สื่อสิ่งพิมพ์ญี่ปุ่น 1 อัตรา ดังนี้
1.ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี สขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานสายงานสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากได้ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed