รับด่วน — System Engineer ระบบบาร์โค้ด

2019.11.01


ประเภทธุรกิจ Barcode & Printing System
ตําแหน่ง SYSTEM ENGINEER
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

-Support ลูกค้าในเรื่องของระบบและซอฟแวร์
-Support Sales ในเรื่องของซอฟแวร์
-ดูแลเกี่ยวกับสแกนเนอร์สำหรับอ่านบาร์โค๊ดและซอฟแวร์
- ดูแลระบบ Network


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English : Fair - Good

System Engineer ระบบบาร์โค้ด 1 อัตรา
1.ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
2.ปริญญาตรีสาขาไอที คอมพิวเตอร์หรอืที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ทำงานระบบบาร์โค้ด หรือ ไอทีหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
4.อังกฤษสื่อสารพอได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed