เจ้าหน้าที่เซฟตี้//ประสบการณ์//ประจำงานนิคมอมตะนครเฟส2 จ.ชลบุรี//สนใจติดต่อปิยะนันท์081-8896277

2019.11.04


ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตและแปรรูปอลูมิเนียม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เซฟตี้
เงินเดือน 20,000-35,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนครเฟส2 จ.ชลบุรี

Detail

บริษัทญี่ปุ่น เปิดที่ไทยเมื่อปี 1999


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35ปี

ภาษา -

โรงงานผลิตและแปรรูปอลูมิเนียม อยู่ที่นิคมอตะนครเฟส2 จ.ชลบุรี
เปิดรับตำแหน่งงานด้านเซฟตี้ คุณสมบัติดังนี้

-เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-35ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้านเซฟตี้ 1ปีขึ้นไป
-ไม่เน้นภาษา

***ต้องเข้ามาสัมภาษณ์เบื้องต้นที่กรุงเทพฯ ก่อน 1 ครั้งนะคะ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ปิยะนันท์ 081-8896277 / 02-2608454 หรือทางอีเมล์ piyanan@personnelconsultant.co.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed