เปิดรับ — Deputy Manager

2019.11.12


ประเภทธุรกิจ Waste Water Treatment
ตําแหน่ง Deputy Manager
เงินเดือน 80-150K.
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 48-50

ภาษา Good command in English

เปิดรับ — Deputy Manager
บริษัทญี่ปุ่นด้านระบบบำบัดนำเสีย
– เพศชาย อายุ 48-50 ปี
– มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการ เมเนจเม้นท์ มาอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย การระบบ 5-10 ปี ฃ
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed