เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — HR Supervisor 1 อัตรา

2019.11.12


ประเภทธุรกิจ Automotive Parts
ตําแหน่ง HR Supervisor
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English

HR Supervisor 1 อัตรา
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุุคล หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ Payroll อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
– คำนวณเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ Payroll เป็นงานหลัก
– งานอื่นๆ เช่น ดูแลเอกสารในระบบISO, ควบคุมดูแลกฎระเบียบของบริษัท เป็นต้น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed