เปิดรับสมัคร — Chief Internal Audit (Audit Certification (CIA / CPIA / CISA)

2019.11.19


ประเภทธุรกิจ TRADING - ELECTRICS WIRE & PART
ตําแหน่ง CHIEF INTERNAL AUDIT
เงินเดือน 45000-50000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

- Develop audit program to drive the organization's internal control system to be continuous effectiveness
and to ensure that each area comply the company policies, standard and work instructions as well as concerning regulations and laws.
- Ensure work papers contain adequate evidence to support audit findings.
- Supervise and suggest internal audit staff to achieve audit objectives and have work efficiency
- Assist internal audit section manager to review audit working paper of internal audit staff to ensure that
the audit process, result, and audit evidence to be accurate, clear and reliable.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-40

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

เปิดรับสมัคร — Chief Internal Audit ดังนี้
บริษัทญี่ปุ่นผู้นำและจำหน่ายสายไฟ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1.ชายหรือหญิง อายุ 25-40 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขา การบัญชี การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ
3.เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานออดิท/ตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (คะแนนโทอิก 550 ขึ้นไป)
5.*** ผ่านการสอบ Audit Certification (CIA / CPIA / CISA)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed