้้HR manager

2019.11.26ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Plastic
ตําแหน่ง HR Manager (*บ.มีสหภาพ)
เงินเดือน Negotiable (depends on experience & skill)
สถานที่ทํางาน ฺฺBangkok (ลาดกระบัง)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 43-50

ภาษา English or Japanese


-ชาย
-อายุ 43-50
-วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ HR Manager และมีประสบการณ์ด้านการเจรจาสหภาพ
-มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานญี่ปุ่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่นได้

หน้าที่รับผิดชอบ
-บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ, กฏหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
-วางแผนกำลังคนและสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-จัดทำสัญญาจ้าง และติดต่อประกันสังคม
-จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และกำหนดนโยบายด้านผลตอบแทนและการจัดทำเงินเดือน
-วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากรและกำหนดวิธีการประเมินผลการทำงานของพนักงานประจำปี
-บริหารระบบมาตรฐานสากล ISO.9001:2015,ISO.14001:2015
-บริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
-ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
-ฝึกอบรม
-จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีและคนเก่งขององค์กร

สอบถามเพิ่มเติม 087-069-0888, 02-260-8454 , natcha@pcmt.in.th (ณัชชา)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed