เปิดรับสมัคร — JUNIOR ACCOUNTANT (สำนักงานบัญชี)

2019.12.06


ประเภทธุรกิจ ACCOUNTING & AUDIT FIRM
ตําแหน่ง JUNIOR ACCOUNTANT
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail

Key functions (Job responsibility)
• Accounting and tax filing work for our valued clients
• Administrative work at office and for MD
• Supporting work for audit work


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-28

ภาษา Good command in English

สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี ออฟฟิศสีลม
เปิดรับสมัคร — JUNIOR ACCOUNTANT 1 อัตรา
– ชายหรือหญิง อายุ 23-28 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
– มีประสบการณ์งานด้านบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed