เปิดรับสมัครตำแหน่ง — กราฟฟิคดีไซต์

2019.12.16


ประเภทธุรกิจ PRINTING & PUBLISHING
ตําแหน่ง GRAPHIC DESIGNER
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา -

บริษัทญี่ปุ่น ด้านการผลิตและรับพิมพ์วัสดุต่างๆ เช่น คู่มือ ป้ายโฆษณา หนังสือต่างๆ โบร์ชัวร์ เป็นต้น
เปิดรับสมัคร พนักงานออกแบบกราฟฟิค 1 อัตรา
– ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากราฟฟิคดีไซต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานบริษัทสิ่งพิมพ์ หรือ งานออกแบบกราฟฟิค มา 1-2 ปีขึ้นไป
– สามารถมช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator or Photoshop ได้ดี
– ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed