++ สวัสดีปีใหม่ 2563 ++

2019.12.28


Dear Valued Customer & all candidates

Thank you to all our customers for always supporting our company in 2019.
Thank you very much and happy new year 2020

We wish you all happy holiday!

….

บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ฯ 

ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้สมัครงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุน

บริษัทของเราด้วยดีเสมอมาตลอดปี 2019
ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ

ปิดปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – วันที่ 5 มกราคม 2563
และเปิดดำเนินการ วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป