เปิดรับ — 1. Marketing staff 2. Trade Marketing

2020.02.24ประเภทธุรกิจ FOOD & BEVERAGE
ตําแหน่ง 1.MARKETING 2. TRADE MARKETING
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

บริษัทญี่ปุ่นชื่อดังผลิตและจัดจำหน่ายเกี่ยวกับ Food & beverage
สำนักงานตั้งอยู่ รัชดาภิเษก รับสมัครตำแหน่ง การตลาด 2 อัตรา ดังนี้

1.Marketing staff
– ชายหรือหญิง อายุ 27-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสายงานการตลาด เช่น วางแผนการตลาด ติดต่อลูกค้า โปรโมชั่นต่างๆ หรือทีเกี่ยวข้อง 2-5 ปี
– มีประสบการณ์ทำงานบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหาร หรือ เครื่องดื่ม พิจารณาพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2. Trade Marketing
– ชายหรือหญิง อายุ 27-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์สายงานการตลาด ด้านการวิเคราะห์ตลาด วิจัยตลาด รีเซิร์ส หรือทีเกี่ยวข้อง 2-5 ปี
– มีประสบการณ์ทำงานบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหาร หรือ เครื่องดื่ม พิจารณาพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed