2020.05.05


บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จก.
ขอบคุณลูกค้าและผู้หางานทุกท่าน สำหรับการใช้บริการและสนันสนุนบริษัทมาโดยตลอด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อลดการแรพ่ระบาด

บริษัทเพอร์ซันแนลฯ จึงจำเป็นต้องงดรับสมัครงานที่สำนักงาน

แต่ทั้งนี้ บ.ลูกค้าและผู้หางานทุกท่าน ยังสามารถใช้บริการจัดหางาน หรือสมัครงานได้ปกติ(ผ่านระบบออนไลน์) โดยสามารถติดต่อได้ที่ 02-2608454

สำหรับบริษัทลูกค้า >> shigoto@personnelconnsultant.co.th

สำหรับผู้หางาน >> jobs@personnelconnsultant.co.th

#StaySafe #StayHealthy #WeStayBesideYou