เปิดรับสมัคร — Legal

2020.05.08


ประเภทธุรกิจ Leasing & Finance
ตําแหน่ง LEGAL OFFICER
เงินเดือน 75000-100000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-50

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านลีสซิ่ง สำนักงานตั้งอยู่ที่ สาทร กทม.
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Legal ดังนี้
– ชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมายหรือทีเ่กี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน ทนายความ นิติกรหรืองานกฎหมายมา 5 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีใบประกอบวิชาชีพทนายความ (ตั๋วทนาย)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed