รับสมัครงานตำแหน่ง — Reporter / Journalist

2020.05.12


ประเภทธุรกิจ Japanese News Paper & News Online
ตําแหน่ง 1.Reporter 2.Journalist&Editor
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good command in Japanese / English

1.บริษัทญี่ปุ่นด้านหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น สำนักงานตั้งอยู่ที่ปทุมวัน กทม.
รับสมัครงานตำแหน่ง Reporter 1 อัตรา (17124)
– ผู้ชายเท่านั้น อายุ ไม่เกิน 35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานแปล ล่ามในสำนักข่าว หรือนักข่าว มาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (โทอิก 800 คะแนนขึ้นไป) หรือ ภาษาญี่ปุ่น N3-N1
– Salary 20000-35000 Baht

2.บริษัทญี่ปุ่นด้านสื่อออนไลน์ เช่นข่าวภาษาญี่ปุ่น สำนักงานตั้งอยู่ที่ สีลม กทม.
รับสมัครงานตำแหน่ง Journalist / Editor 1 อัตรา (14466)
– ชายหรือหญิง อายุ 22-27 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ** ยินดีรับน้องจบใหม่ **
– มีประสบการณ์ทำงานแปล ล่ามในสำนักข่าว พิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (โทอิก 700 คะแนนขึ้นไป) และภาษาญี่ปุ่น N2-N1
– Salary 20000-30000 Baht


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed