รับสมัครงานตำแหน่ง — Sales Manager

2020.05.14


ประเภทธุรกิจ Air / Sea Freight - Logistics
ตําแหน่ง Sales Manager
เงินเดือน 40000-55000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

Duties
- Visit previous customer to get some business as first mission.
- Set up target customer and visit them to get FWDG, CBT, ( Every our service )
- Try to expand new industry such as food and medical industry
- set up team to approach to new industry


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา Good Command in English

บริษัทขนส่งดำเนินกิจการในประเทศญี่ปุ่นกว่า 100 ปี และมีสำนักงานสาขาที่เมืองไทย
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเซลส์ 1 อัตรา
– ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด บริหารหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเซลส์ บ.ขนส่ง ลอจิสติกส์ สายเรือหรือที่เกี่ยวข้อง มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดั (หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้พิจารณาเป็นพิเศษ)






ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed