เปิดรับสมัครตำแหน่ง IT Supervisor (RPA Tools)

2020.05.19


ประเภทธุรกิจ Personal loan & Credit
ตําแหน่ง IT Supervisor (RPA Tools)
เงินเดือน 20000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Ploenjit

Detail

สนับสนุนการทำงานในโปรเจคของ RPA


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่น ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย
สนง.ใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารออลซีซั่นเพลส เพลินจิต
เปิดรับสมัครตำแหน่ง IT Supervisor or upper (Specialist on RPA Tool) 1 อัตรา ดังนี้
คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
2.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Platforms VBA/ VB/.Net
4.มีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่อง RPA Tools และมีใบ Certificate
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อัตราเงินเดือน 20,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed