รับสมัครตำแหน่ง — Admin

2020.05.19


ประเภทธุรกิจ manufacturing- Automotive parts
ตําแหน่ง Admin+interpreter
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน Samutsakorn

Detail

-


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English and Japanese

Job Description
– Admin and Interpreter
– Supporting communication with Japanese and Thai staff in office and factory.
– Have experience about Visa and WP for Japanese staff.
– Age: 25-30 years
– Salary: 25000-50000

more information: contact Pornpimon 0899269808, 022608454


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed