รับสมัครตำแหน่ง — TRANSLATOR

2020.01.29


ประเภทธุรกิจ Japanese Law Firm
ตําแหน่ง TRANSLATOR (English)
เงินเดือน Max 35,000
สถานที่ทํางาน SUKHUMVIT26 RD.

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-35

ภาษา English : Business level

ตำแหน่ง:General Affairs-Translator 
เพศ:หญิงหรือชาย
อายุ:24-35 ปี
ภาษา:สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน:~35,000 พิจารณาตามประสบการณ์
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานแปล 1 ปีขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed